EXPO-CITY – אלון אלכסנדרוני , דימה זרצקי , דניאל שפלר.

פרויקט אקדמי במסגרת סטודיו לוד - טכניון

תשתיות הרכבת בלוד מהוות מפגע המנתק את העיר ומעמיק את השסע החברתי. 

זיהוי המפגע הוביל להקמת מתחם היוצר מקומות עבודה , מושך תנועה אנושית ויוצר נקודות מפגש עם פוטנציאל עסקי חיצוני ופנימי.

בתכנון פארק מעל תשתיות הרכבת הקיימת המחבר את שכונת לוד הותיקה עם שכונת הרכבת וגני אביב. הפיתוח יהווה גורם משיכה מכל קצוות העיר וכך ישפר את הקישוריות עירונית. המתחם ישלב תחנה מרכזית חדשה עם תחנת רכבת ויאפשר הגעה מתוך לוד ומחוצה לה ויגביר את העומס העירוני הרצוי .

העומס העירוני ינוצל לטובת הפרוייקט: בנייני משרדים / מבנה ציבור / מתחם עיסקי/ בתי קפה ותערוכות/ מרכז ירידים ובו תערוכות משני סוגים – האחד נותן במה לאוכלוסיה מקומית לביטוי תרבותי , אומנות וכו'. השני יתן במה עיסקית למסחר תעשייה ותרבות מהארץ ומהעולם